Meteen naar de content

Gratis verzending in Nederland vanaf €29

Bezorging bij afhaalpunt bij jou in de buurt mogelijk

  Algemene Voorwaarden

  Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden", "Overeenkomst") zijn een overeenkomst tussen jonkolovers ("jonkolovers", "ons", "wij" of "onze") en u ("Gebruiker", "u" of "uw")  .  Deze overeenkomst beschrijft de algemene voorwaarden voor uw gebruik van de website jonkolovers.nl en al zijn producten of diensten (gezamenlijk "website" of "diensten").


  Leeftijdsvereiste

  U moet minimaal 18 jaar oud zijn om deze website te gebruiken. Door deze website te gebruiken en door akkoord te gaan met deze overeenkomst, garandeert en verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent.

  Facturering en betalingen
  U dient alle vergoedingen of kosten op uw account te betalen in overeenstemming met de vergoedingen, kosten en factureringsvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat een vergoeding of vergoeding verschuldigd en betaalbaar is. Als uw aankoop naar ons oordeel een transactie met een hoog risico vormt, vragen we u om een ​​kopie van uw geldige door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto en mogelijk een kopie van een recent bankafschrift van de gebruikte creditcard of betaalpas. Voor de aankoop. We behouden ons het recht voor om producten en productprijzen op elk moment te wijzigen. We behouden ons ook het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst.

  Nauwkeurigheid van informatie
  Informatie op de Website kan typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten die betrekking kunnen hebben op promoties en aanbiedingen. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie op de Website of een gerelateerde Service op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst). We zijn niet verplicht om de informatie op de website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of verversingsdatum op de website worden toegepast om aan te geven dat alle informatie op de website of een gerelateerde service is gewijzigd of bijgewerkt.

  Back-ups
  Wij zijn niet verantwoordelijk voor inhoud die zich op de website bevindt. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies van enige inhoud. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om een ​​passende back-up van uw inhoud te maken. Niettegenstaande het voorgaande kunnen we in sommige gevallen en in bepaalde omstandigheden, zonder enige verplichting, in staat zijn om sommige of al uw gegevens die zijn verwijderd, te herstellen vanaf een bepaalde datum en tijd waarop we mogelijk een back-up hebben gemaakt voor onze eigen gegevens. We garanderen niet dat de gegevens die u nodig heeft, beschikbaar zullen zijn.

  Garantiedisclaimer
  U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van onze website of diensten uitsluitend op eigen risico is. U gaat ermee akkoord dat een dergelijke service wordt geleverd op een "as is" en "zoals beschikbaar" basis. We wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. We geven geen garantie dat de Services aan uw vereisten zullen voldoen, of dat de Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn; noch geven we enige garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service of met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige informatie verkregen via de service of dat defecten in de service zullen worden gecorrigeerd. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat al het materiaal en / of gegevens dat wordt gedownload of anderszins verkregen door het gebruik van de Service, naar eigen goeddunken en op eigen risico wordt gedaan en dat u als enige verantwoordelijk bent voor enige schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van de  downloaden van dergelijk materiaal en / of gegevens. We geven geen garantie met betrekking tot goederen of services die zijn gekocht of verkregen via de Service of transacties die via de Service zijn aangegaan. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door u van ons of via de Service zal enige garantie creëren die hierin niet uitdrukkelijk wordt vermeld.

  Beperking van aansprakelijkheid
  Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zullen jonkolovers, zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, leveranciers of licentiegevers in geen geval aansprakelijk zijn jegens wie dan ook voor (a): enige indirecte, incidentele, speciale, bestraffende, dekking of  gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor gederfde winst, omzet, verkoop, goodwill, gebruik of inhoud, impact op het bedrijf, bedrijfsonderbreking, verlies van verwachte besparingen, verlies van zakelijke kansen) hoe dan ook veroorzaakt, onder elke aansprakelijkheidstheorie, inclusief , zonder beperking, contract, onrechtmatige daad, garantie, schending van wettelijke plicht, nalatigheid of anderszins, zelfs als jonkolovers op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade of dergelijke schade had kunnen voorzien. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zal de totale aansprakelijkheid van jonkolovers en zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers en licentiegevers, met betrekking tot de diensten beperkt zijn tot een bedrag hoger dan één dollar of bedragen die daadwerkelijk in contanten zijn betaald door  u aan jonkolovers voor de voorafgaande periode van één maand voorafgaand aan de eerste gebeurtenis of gebeurtenis die aanleiding gaf tot een dergelijke aansprakelijkheid. De beperkingen en uitsluitingen zijn ook van toepassing als deze remedie u niet volledig vergoedt voor eventuele verliezen of als het essentiële doel niet bereikt.

  Verzending
  Wij versturen onze producten via PostNL en de verzendkosten zijn gebaseerd op hun tarieven.
  Wij verwachten dat u uw artikelen verzekerd verzendt. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies van pakketten wanneer deze niet verzekerd zijn verzonden. In het geval dat PostNL het pakket kwijt is, starten wij een onderzoek naar het pakket en krijg je in de meeste gevallen al je geld of een deel ervan terug.
  Verzendkosten kunnen variëren afhankelijk van de situatie binnen PostNL.
  We gaan ervan uit dat de juiste verzendinformatie naar ons is gestuurd en dat de informatie niet kan worden gewijzigd nadat deze is afgeleverd.

  U stemt ermee in om jonkolovers en zijn gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers en agenten schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, verliezen, schade of kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria, opgelopen in verband met of voortkomend uit beschuldigingen van derden, claims, acties, geschillen of eisen die tegen een van hen worden ingediend als gevolg van of in verband met uw inhoud, uw gebruik van de website of services of enig opzettelijk wangedrag van uw kant.

  Wijzigingen en aanpassingen
  We behouden ons het recht voor om deze overeenkomst of het beleid met betrekking tot de website of services op elk moment te wijzigen, met ingang van het plaatsen van een bijgewerkte versie van deze overeenkomst op de website.  Als we dat doen, sturen we u een e-mail om u hiervan op de hoogte te stellen.  Voortgezet gebruik van de website na dergelijke wijzigingen vormt uw instemming met dergelijke wijzigingen.

  Aanvaarding van deze voorwaarden
  U erkent dat u deze overeenkomst heeft gelezen en akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen. Door de website of de bijbehorende services te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze overeenkomst.  Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, bent u niet bevoegd om de website en zijn diensten te gebruiken of te openen.

  Contact met ons opnemen
  Als u vragen heeft over deze overeenkomst, neem dan contact met ons op

  24/7 Klantenservice

  Gratis verzending vanaf €29

  Nr #1 van Nederland

  Exclusieve producten